Organizačná štruktúra úradu

Prednosta:

 • Zolovčík Marián,Ing. – prednosta

Kancelária prednostu:

 • Vitková Jarmila - sekretariát

 • Babiak Pavel – vodič

 • Dorič Marián, Ing. - informatik

Odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • Kotora Marek, Ing. – vedúci odboru
  – prevencia závažných priemyselných havárií a posudzovanie vplyvov na ŽP (EIA/SEA)

 • Kopásek Vladimír, Ing. – odpadové hospodárstvo

 • Pristašová Iveta, RNDr. – odpadové hospodárstvo

 • Chovanec Ján, Ing. – ochrana ovzdušia

 • Magurová Miroslava, Ing. – ochrana ovzdušia

 • Polláková Zuzana, Ing. – ochrana prírody a krajiny

 • Miľová Svetlana, JUDr. – ochrana prírody a krajiny

 • Krajníková Tatiana, Ing., – štátna vodná správa
 • Tkáč Ján, Ing., CSc. – štátna vodná správa

 • Sabová Katarína, Ing. - štátna vodná správa

 • Šimková Mária, Ing. – PZPH, EIA, SEA

 

   Obvodné a stále pracoviská         životného prostredia

   
Krajský úrad Košice
Obvodný úrad Košice- Okolie
Obvodný úrad Trebišov
Obvodný úrad Rožňava
Obvodný úrad Košice
Obvodný úrad Spišská Nová Ves
Stále pracovisko Gelnica
Stále pracovisko Sobrance
 

   Stránkové hodiny pre verejnosť

     
Pondelok:  7:30 - 11:00       13:00 - 15:00
   
Utorok:  8:00 - 11:00       13:00 - 15:00
   len pre predvolané stránky
Streda:  8:00 - 11:00       13:00 - 16:00
 
Štvrtok:  8:00 - 11:00       13:00 - 15:00
   len pre predvolané stránky
Piatok:  8:00 - 12:00
 Copyright © MŽP, 2005. Všetky práva sú vyhradené Obvodnému úradu životného prostredia Michalovce.
Úvodná stránka | Mapa stránky | Voľné miesta | Napíšte nám | Kontakt