Súvisiace odkazy
Krajský úrad životného prostredia Bratislava
Krajský úrad životného prostredia Trnava
Krajský úrad životného prostredia Trenčín
Krajský úrad životného prostredia Nitra
Krajský úrad životného prostredia Banská Bystrica
Krajský úrad životného prostredia Žilina
Krajský úrad životného prostredia Košice
Krajský úrad životného prostredia Prešov
Občan.sk
WEBJaspi
Daňový úrad
Mestský úrad

   Obvodné a stále pracoviská         životného prostredia

   
Krajský úrad Košice
Obvodný úrad Košice- Okolie
Obvodný úrad Trebišov
Obvodný úrad Rožňava
Obvodný úrad Košice
Obvodný úrad Spišská Nová Ves
Stále pracovisko Gelnica
Stále pracovisko Sobrance
 

   Aktuálne akcie

 

   

   Stránkové hodiny pre verejnosť

     
Pondelok:  7:30 - 11:00       13:00 - 15:00
   
Utorok:  8:00 - 11:00       13:00 - 15:00
   len pre predvolané stránky
Streda:  8:00 - 11:00       13:00 - 16:00
 
Štvrtok:  8:00 - 11:00       13:00 - 15:00
   len pre predvolané stránky
Piatok:  8:00 - 12:00
 
 
Kontakt:
Obvodný úrad životného prostredia Michalovce
Námestie slobody 1
071 01 Michalovce
Telefón: 056 - 62 80 511
Fax:        056 - 64 416 93
E-mail: info@mi.ouzp.sk
Informácia o začatých správnych konaniach
  
  Aktuálne informácie
   
Dňom 01.10.2013 nadobudnutím účinnosti zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bývalé obvodné úrady životného prostredia v sídle kraja a obvodné úrady životného prostredia v ich pôsobnosti, prešli do riadiacej pôsobnosti novovzniknutých okresných úradov ako odbory starostlivosti o životné prostredie. Kontakty sú verejnosti prístupné na elektronickej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky linka:
http://www.minv.sk/?miestna_statna_sprava
   
 
Povolené skládky v okrese Michalovce
  Odkanalizovanie obcí
  Napojenosť obcí na verejné vodovody

 

 

 

 

  Dokumenty pre Vás
Poskytovanie informácií
Vzory tlačív OUZP
Copyright © MŽP, 2005. Všetky práva sú vyhradené Obvodnému úradu životného prostredia Michalovce.
Úvodná stránka | Mapa stránky | Voľné miesta | Napíšte nám | Kontakt